AKTUALNOŚCI

  Prawo pracy jest to ogól norm prawnych regulujących spoleczne stosunki pracy podpożądkowanej i sprawy z nimi związane.

Czytaj więcej...

  Bardzo często poruszaną kwestią jest sformułowanie praw przysługujących kobietom w ciąży, czy też młodym mamom.

Czytaj więcej...

  Podczas zawarcia umowy o pracę pracodawca odpowiedzialny jest za szereg świadczeń względem swojego pracownika

Czytaj więcej...


Ustawy

 • Prawo spółdzielcze Ustawa z dnia 16 września 1982 r, Dziennik Ustaw Rok 2003 Nr 188 poz. 1848, Tekst ujednolicony
  • Część I - Spółdzielnie
  • Część II - Związki spółdzielcze i Krajowa Rada Spółdzielcza
  • Część III - Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe
 • Prawo budowlane Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r, Dziennik Ustaw Rok 1994 Nr 89 poz. 414. Tekst ujednolicony
  • Rozdział 1 - Przepisy ogólne (Art. 1-11)
  • Rozdział 2 - Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (Art. 12-16)
  • Rozdział 3 - Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego (Art. 17-27)
  • Rozdział 5 - Budowa i oddawanie do użytku obiektów budowlanych (Art. 41-60)
  • Rozdział 6 - Utrzymanie obiektów budowlanych (Art. 61-72)
  • Rozdział 7 - Katastrofa budowlana (Art. 73-79)
  • Rozdział 8 - Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego (Art. 80-89)
  • Rozdział 9 - Przepisy karne (Art. 90-94)
  • Rozdział 10 - Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie (Art. 95-102)
  • Rozdział 11 - Przepisy przejściowe i końcowe (Art. 103-108)