AKTUALNOŚCI

  Prawo pracy jest to ogól norm prawnych regulujących spoleczne stosunki pracy podpożądkowanej i sprawy z nimi związane.

Czytaj więcej...

  Bardzo często poruszaną kwestią jest sformułowanie praw przysługujących kobietom w ciąży, czy też młodym mamom.

Czytaj więcej...

  Podczas zawarcia umowy o pracę pracodawca odpowiedzialny jest za szereg świadczeń względem swojego pracownika

Czytaj więcej...


Prawo budowlane

Prawo budowlane to zbiór norm regulujących prace projektowe i wykonawcze w budownictwie, warunki dopuszczenia do użytku, wykonywaniem nadzoru nad bezpieczeństwem użytkowania.

Ponadto reguluje sprawy związane z:

  • miejscem realizacji inwestycji
  • oddawaniem obiektów do użytku
  • prowadzeniem działalności zawodowej osób związanych z budownictwem
  • ochroną środowiska podczas wznoszenia nowych budowli, utrzymania ich orz prowadzenia rozbiórek